Twitter Facebook LinkedIn
Referenties en opdrachten

Referenties en opdrachten

Vaste opdrachtgevers

TVD Sinds 2004 - heden

 • Voorzitter (2017 - 2022) / Secretaris (2004 - heden).
 • Behartigen van de collectieve belangen van de leden op economisch, technisch, juridisch en sociaal vlak.
 • Voeren van gesprekken met politiek, ministeries, brandweer, gemeenten en publiek- en privaatrechtelijke instellingen, teneinde wet- en regelgeving gunstig te beïnvloeden voor de aangesloten leden in het bijzonder en de evenementenbranche in het algemeen.
 • Variërend van het opstellen van beleidsmatige onderwerpen tot het meewerken/denken/schrijven aan normen, regels en wetgeving. Zoals de NEN 8020-41 (Brand)veiligheid van tenten, AMvB Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BBGBOP), COBc Richtlijn ‘Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning’.
 • Het organiseren van (leden)bijeenkomsten, congressen, kennisdagen en roadshows.
 • Ontwikkelen en maken van video's.
 • Crisismanager tijdens COVID-19.
 • Nieuwe website gebouwd.

PvIB Sinds 2004 - heden
Procesbegeleiding en organiseren van (online) bijeenkomsten, zoals maandelijkse themabijeenkomsten, CTF's, symposia, round tables, opleidingenmarkten, beurzen. Procesbegeleiding en ontwikkelen, maken en bewaken van opdrachten rondom pr, communicatie, zoals onder andere het maken van video's, promo's en activiteiten rondom marketing. 

VSR Sinds 2010 - heden
Begeleiding bij bijeenkomsten, zoals de zomerborrel, kennisdagen en het VSR event. 

NOREA Sinds 2014 - heden
Procesbegeleiding en ontwikkelen, maken en bewaken van opdrachten rondom pr, communicatie en organisatie. Uiteenlopend van het begeleiden van nieuwe huisstijl tot het opmaken van publicaties, digitaal magazine en IT-Auditor app. Maar ook bij het ontwikkelen van promotievideo’s en radiocommercials en het onderhouden van de websites.
Procesbegeleiding en organiseren van bijeenkomsten, zoals het voorjaarssymposium, de IT-Auditorsdag en round tables.

NLUUG Sinds 2014 - heden
Procesbegeleiding en organisatie van de jaarlijkse voorjaars- en najaarsconferentie.

ISACA Sinds september 2020 - heden

 • Secretariaatsvoering, procesbegeleiding bij trainingen en organiseren van (online) bijeenkomsten.

ETC Sinds november 2020 - heden
Het Evenementen Toeleveranciers Collectief is een samenwerking van Front of House suppliers (collectief van Brabantse Evenementen Toeleveranciers), TVD (de branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven) en VTTE (de Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen) en behartigt de belangen van alle evenemententoeleveranciers door gezamenlijk op te trekken en krachten te bundelen tijdens de COVID-19 pandemie. 

Van der Avoort. Sinds augustus 2020 - 2021
Pr- en communicatie ondersteunende activiteiten zoals

 • Nieuwe website voor Scratch Repair
 • Vormgeving en uitvoering diverse flyers en visitekaartjes

Vereniging Romazo, Fabrikanten en Leveranciers. Sinds juli 2022 - heden

 • Secretariaatsvoering

Jaarlijks terugkerende evenementen
IB-Opleidingenmarkt - sinds 2004 tot heden.
JBISA - sinds 2006 tot heden.
NLUUG conferentie - sinds 2014 tot heden.
Pen.test event PvIB - sinds 2013 tot heden. After movie
Security-Congres - sinds 2004 tot heden. After movie
Risk Event - sinds 2019 tot heden. After movie

Eerdere projecten

2023 - SURF Tweedaagse: Security & Privacy Conferentie  
2022 - ISACA Risk Event. After movie.
2022 - PvIB Lustrumevent. After movie.
2022 - NOREA Lustrumevent. After movie.
2021 - TopJobDag voor Van Hees Elektrotechniek & ICT.
2021 - Kennisochtenden 'Heropening Evenementensector' Front-of-House.
          Uitzending video-opname 260621 en Uitzending video-opname 260821.
2020 - Kennismiddag TVD Introvideo.
2019 - Opening bedrijfspand Transportbedrijf Dollevoet.
2019 - ISACA Risk Event.
2018 - ISACA Risk Event.
2017 - ISACA C**** in a day.
2017 - Lustrum event PvIB.
2017 - Lustrum NOREA.
2015 - PHC College Tour.
2015 - Kennismiddag t.g.v. 25 jaar bestaan TVD.
2015 - Vrijwillige ondersteuning organisatie Biezenmortel Bruist zaterdag en zondag.
2014 - Vrijwillige ondersteuning organisatie Biezenmortel Bruist.  
2013 - Organisatie Open Dagen Boomkwekerij Udenhout.
2012 - Beursorganisatie Jongeneel Projecten.
2012 - Organisatie feest 50 jaar Latenzo.
2011 - Organisatie Open Dagen Van Oirschot Tuinplanten.
2010 - Organisatie road show Ministerie SZW 'Op Eigen Kracht'.
2009 - Organisatie feest 90 jarig bestaan Wissenraet Van Spaendonck.
2009 - 2017 CCB Secretariaatsvoering.
2000 - 2014 Organisatie congressen OVAL voorheen BOABOREA.

Opdrachtgevers

© 2016 | Debbie Reinders | pr-, communicatie en organisatieactiviteiten