Twitter Facebook LinkedIn
Referenties en opdrachten

Referenties en opdrachten

Vaste opdrachtgevers

TVD. Sinds 2004 - heden

  • Voorzitter (sinds 2017) en secretaris.
  • Behartigen van de collectieve belangen van de leden op economisch, technisch, juridisch en sociaal vlak.
  • Voeren van gesprekken met politiek, ministeries, brandweer, gemeenten en publiek- en privaatrechtelijke instellingen, teneinde wet- en regelgeving gunstig te beïnvloeden voor de aangesloten leden in het bijzonder en de evenementenbranche in het algemeen.
  • Variërend van het opstellen van beleidsmatige onderwerpen tot het meewerken/denken/schrijven aan normen, regels en wetgeving. Zoals de NEN 8020-41 (Brand)veiligheid van tenten, AMvB Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BBGBOP), COBc Richtlijn ‘Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning’.
  • Het organiseren van (leden)bijeenkomsten, congressen, kennisdagen en roadshows.
  • Ontwikkelen en maken van video's.
  • Crisismanager tijdens COVID-19.

PvIB. Sinds 2004 - heden
Procesbegeleiding en organiseren van (online) bijeenkomsten, zoals maandelijkse themabijeenkomsten, CTF's, symposia, round tables, opleidingenmarkten, beurzen. Procesbegeleiding en ontwikkelen, maken en bewaken van opdrachten rondom pr, communicatie, zoals onder andere het maken van video's, promo's en activiteiten rondom marketing. 

VSR. Sinds 2010 - heden
Begeleiding bij bijeenkomsten, zoals de zomerborrel, kennisdagen en het VSR event. 

NOREA. Sinds 2014 - heden
Procesbegeleiding en ontwikkelen, maken en bewaken van opdrachten rondom pr, communicatie en organisatie. Uiteenlopend van het begeleiden van nieuwe huisstijl tot het opmaken van publicaties, digitaal magazine en IT-Auditor app. Maar ook bij het ontwikkelen van promotievideo’s en radiocommercials en het onderhouden van de websites.
Procesbegeleiding en organiseren van bijeenkomsten, zoals het voorjaarssymposium, de IT-Auditorsdag en round tables.

NLUUG. Sinds 2014 - heden
Procesbegeleiding en organisatie van de jaarlijkse voorjaars- en najaarsconferentie.

ISACA. Sinds  2020 - heden
Secretariaatsvoering, procesbegeleiding bij trainingen en organiseren van (online) bijeenkomsten.

ETC. Sinds 2020 - heden
Het Evenementen Toeleveranciers Collectief is een samenwerking van Front of House suppliers (collectief van Brabantse Evenementen Toeleveranciers), TVD (de branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven) en VTTE (de Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen) en behartigt de belangen van alle evenemententoeleveranciers door gezamenlijk op te trekken en krachten te bundelen tijdens de COVID-19 pandemie. 

Jaarlijks terugkerende evenementen
IB-Opleidingenmarkt - sinds 2004 tot heden
JBISA - sinds 2006 tot heden
NLUUG conferentie - sinds 2014 tot heden
Pen.test event PvIB - sinds 2013 tot heden. After movie
Security-Congres - sinds 2004 tot heden. After movie

Eerdere projecten
2020 - Kennismiddag TVD
2019 - Opening bedrijfspand Transportbedrijf Dollevoet
2019 - ISACA Risk Event
2018 - ISACA Risk Event
2017 - ISACA C**** in a day
2017 - Lustrum event PvIB
2017 - Lustrum NOREA
2015 - PHC College Tour
2015 - Kennismiddag t.g.v. 25 jaar bestaan TVD
2015 - Vrijwillige ondersteuning organisatie Biezenmortel Bruist zaterdag en zondag
2014 - Vrijwillige ondersteuning organisatie Biezenmortel Bruist  
2013 - Organisatie Open Dagen Boomkwekerij Udenhout
2012 - Beursorganisatie Jongeneel Projecten
2012 - Organisatie feest 50 jaar Latenzo
2011 - Organisatie Open Dagen Van Oirschot Tuinplanten
2010 - Organisatie road show Ministerie SZW 'Op Eigen Kracht'
2009 - Organisatie feest 90 jarig bestaan Wissenraet Van Spaendonck
2009 - 2017 CCB Secretariaatsvoering
2000 - 2014 Organisatie congressen OVAL voorheen BOABOREA

Opdrachtgevers

© 2016 | Debbie Reinders | pr-, communicatie en organisatieactiviteiten